cltsk@cltsk.info    +421 902 974 211

predaj@cltsk.info   +421 903 393 433

PON – PIA: 07:00  – 18:30

Nájdete nás na

Title Image
Home  /  Produkty  /  Konštrukčný drevený masívny hranol KVH

Masívny hranol KVH

Drevený masívny hranol KVH je idálne riešenie pre moderné drevené stavebné konštrukcie

Certifikat kvality CLT
Certifikát Store Enso

Certifikát kvality pre drevené výrobky Stora Enso

Najdôležitejšie technické parametre

Hlavné výhody KVH hranolov

Presné rozmery

Estetický vzhľad

Vďaka zubovitým spojom je možná výroba až do dĺžky 13 m

Vynikajúca tvarová stálosť vďaka technickému sušeniu

Výrobok neobsahuje žiadne zdravotne škodlivé látky

KVH – KONŠTRUKČNÝ DREVENÝ MASÍVNY HRANOL

Konštrukčný drevený masívny hranol (KVH®) predstavuje stavebné rezivo vytvorené z ihličnatého dreva (spravidla smrekového) pre aplikáciu v moderných drevostavbách.

Podľa účelu užitia sú vyrábané dva sortimenty výrobkov, ktoré sa navzájom odlišujú iba vzhľadom: KVH®-Si pre pohľadové a KVH®-NSi pre nepohľadové konštrukcie.

KVH® od Stora Enso Wood Products je i z ekologického hľadiska mimoriadny! Výrobky sú lepené lepidlami PUR bez rozpúšťadiel, takže sa jedná o toxikologicky neškodné výrobky. Toto lepidlo, ktoré spĺňa všetky požiadavky pre ochranu životného prostredia, umožňuje dosiahnuť vysokej pevnosti lepených spojov pri spolupôsobení vzdušnej vlhkosti a vlhkosti samotného dreva.

Nakoľko sa u dreva uplatňuje technická ochrana dreva (sušenie, vlhkosť) nie je nutná chemická ochrana. Vplyvom neustále nízkej vlhkosti dreva 15%, je možné pri dodržaní stavebných podmienok, vylúčiť napadnutie výrobkov KVH® Stora Enso Wood Products drevokaznými hubami. Podobne nemusíme, vďaka technickému sušeniu,očakávať poškodenie stavieb hmyzom, tak ako inak ukazujú dlhoročné poznatky z praxe. Pri dodržaní podmienok uvedených v DIN 68800-2 je tak splnený významný predpoklad pre vynechanie preventívnej chemickej ochrany.

KVH LAM – konštrukčný DREVENý HRANOL lepený z lamiel

Tieto hranoly sa zostavujú z dvoch alebo troch kusov lamiel a sú navzájom zlepené. Vďaka pevnému spojeniu zostáva výrobok dlhodobo tvarovo stály.

Predlžovaním pomocou zubovitých spojov je možné nosníky Duo® a Trio® vyrábať až v dĺžkach do 16 m. Pritom zostáva zachovaný klasický charakter nosníkov a estetický dojem dreveného masívu. Tým sa tieto výrobky radia medzi vynikajúce stavebné materiály, ktoré sú vhodné zvlášť ako pohľadové stropné nosníky, strešné krokvy a krovy väznicových striech.

KVH LAM – Duo® a Trio® sú používané hlavne v miestach, kde sú požadované zvýšené hodnoty statického zaťaženia. Nosníky Duo® a Trio® sú čo do únosnosti zrovnateľné s nosníkmi z vrstveného dreva pevnostnej triedy GL24h (doteraz BS11).

Tvarová stálosť
Aby sa minimalizovali zmeny tvaru dreva zosychaním alebo bobtnaním a tým príslušné následky pre celú drevenú konštrukciu, bola pre trámy Duo® a Trio® stanovená stredná vlhkosť dreva 12 ± 2 %. Týchto hodnôt Stora Enso Wood Products dosahuje exaktným nastavením, počítačom riadeným, technickým vysúšaním v sušiacich komorách; kde každý jednotlivý kus je pred ďalším spracovaním kontrolovaný.
Použité lepidlá
Trámy Duo® a Trio® od Stora Enso Wood Products sú lepené melaminovým lepidlom, takže sa jedná o ekologicky i toxikologicky celkom neškodné výrobky.
Nie je nutná preventívna chemická ochrana dreva
Vplyvom neustále nízkej vlhkosti dreva 12 % je možné – pri dodržaní stavebných rámcových podmienok – vylúčiť napadnutie trámov Duo® a Trio® od Stora Enso Building and Living drevokaznými hubami. Podobne nemusíte, vďaka technickému vysúšaniu, čakávať poškodenie stavieb hmyzom, ako ostatne ukazujú dlhoročné poznatky z praxe. Pri dodržaní podmienok uvedených v DIN 68800-2 je splnený významný predpoklad pre vynechanie preventívnej chemickej ochrany dreva. Ak je z preventívnych dôvodov požadovaná chemická ochrana dreva, ošetrite trámy Duo® a Trio® podľa DIN 68800-3 rovnako ako vrstvené drevo.

Technická špecifikácia, návody a dokumenty

KVH – KONŠTRUKČNÝ DREVENÝ MASÍVNY HRANOL
KVH LAM – konštrukčný DREVENý HRANOL lepený z lamiel

VŠETKY PRODUKTY

Potrebujete radu alebo pomoc s Vašou stavbou?